Hydroizolacja parkingów otwartych

  1. Podłoże betonowe- musi mieć conajmniej 28dni, stabilne bez uszkodzeń i pęknięć. Wszystkie ubytki uzupełnić przed wykonywaniem kolejnych warstw. Wolne od oleju, smaru, wilgoci. 
  2. Warstwa spadkowa
  3. Warstwa gruntująca, CLEVER PU PRIMER 200- jest to jednoskładnikowy, przezroczysty na bazie poliuretanu podkład przeznaczony do porowatych podłoży o wilgotności do 5%. Zużycie gruntu waha się 0,10-0,25kg/m2. Aplikację wykonujemy przy pomocy pędzla lub wałkiem.
  4. Membrana poliuretanowa, CLEVER PU 110, 1-sza warstwa- materiał naprowadzamy pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym. Zużycie materiału na pierwszą warstwę 0,75-0,90kg/m2.
  5. Membrana poliuretanowa, CLEVER PU 110, 2-ga warstwa- Po upływie min 8 godz. ale nie później niż po 24 godzinach od położenia pierwszej warstwy CLEVER PU 110, nakładamy drugą warstwę tej samej membrany poliuretanowej
  6. Warstwa zamykająca, CLEVER PU 640 TC-1K-Elastic- to jednoskładnikowy, odporny na wysokie promieniowanie UV, kolorowy, lakier nawierzchniowy na bazie poliuretanu. Zużycie każda warstwa min. 0,10-0,15kg/m2

Stosowane produkty

pu 110 CLEVER PU 640 TC-2K Colored