Po co robić izolację fundamentów?

Po co robić izolację fundamentów?


Ochrona elementów betonowych budynku przed działaniem wód gruntowych jest z pewnością jedną z ważniejszych czynności w procesie budowlanym. Wymaga dokładnej analizy na etapie wyboru materiałów do hydroizolacji oraz wysokiej staranności wykonania prac budowlanych. Elementami szczególnie narażonymi na działanie wilgoci są fundamenty. Chcąc stworzyć skuteczne i trwałe zabezpieczenie musimy zastosować nowoczesne materiały izolacyjne i przestrzegać zaleceń technologicznych producenta. Prawidłowo wykonana izolacja fundamentów, chroni budynek przed zawilgoceniem i równocześnie przed rozwojem mikroorganizmów i innych form korozji biologicznej. Dobór izolacji powinien odbywać się indywidualnie dla każdego budynku, zarówno gdy mówimy o wykonaniu hydroizolacji po raz pierwszy czy mamy do czynienia z zabezpieczeniem wtórnym.


Na co zwrócić uwagę przy wyborze hydroizolacji?


Materiały które chcemy zastosować do izolacji fundamentów muszą charakteryzować się bardzo dużą elastycznością, gwarantującą nam mostkowanie rys. Materiał musi mieć odpowiednią przyczepność do podłoża oraz odpowiedni czas schnięcia. Im krótszy czas schnięcia tym lepszy, nie musimy się obawiać o deszcz, który zmyłby nam świeżo położoną izolację. Przy nakładaniu izolacji musimy zachować wytyczne producenta co do grubości warstwy wyschniętej hydroizolacji. Dobierana jest ona ze względu na rodzaj wilgotności z jaką mamy do czynienia w danym przypadku.


Jak wykonać izolację fundamentów?


Przygotowanie podłożą.
Podłożę pod każdą hydroizolację musi być czyste, mocne, stabilne, wolne od tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń, które mogę pomniejszyć przyczepność izolacji. Ściany fundamentowe powinny być równe, bez ubytków, pęknięć, raków itp. Wszystkie krawędzie należy sfazować a wewnętrzne naroża zaokrąglić. 
Gruntowanie ścian fundamentowych.
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, wykonujemy gruntowanie. Stosujemy do tego materiał CLEVER BITUM 2K, rozcieńczając go z wodą w proporcjach 1:5. Przygotowany roztwór nanosimy ręcznie przy pomocy pędzla, szczotki lub wałka. Zawsze stosujemy się do instrukcji zawartej w karcie technicznej produktu.
Izolacja bitumiczna fundamentów.
CLEVER BITUM 2K, dwuskładnikowa izolacja bitumiczna powinna być nakładana co najmniej w trzech warstwach. Nie powinnyśmy przedłużać czasu między kolejnymi warstwami, aby nie narażać wykonanej izolacji na zabrudzenie. Dopiero po pełnym wyschnięciu hydroizolacji możemy przystąpić do kolejnych prac. 
Montaż płyt XPS
Zastosowanie płyt XPS-styrodur, ma na celu stworzenie izolacji termicznej oraz ochronę mechaniczną hydroizolacji. Styrodur musi być przyklejany na wyschniętą izolację przy zastosowaniu tego samego materiału. CLEVER BITUM 2K jest produktem, który nie wchodzi w negatywną reakcję z płytami styropianowymi XPS. Jako warstwę zewnętrzną ochronną stosujemy folię kubełkową przy zachowaniu prawidłowego montażu. 

BITUM 2K_3.jpg