Poliuretanowe posadzki przemysłowe

  1. Podłoże betonowe- musi mieć conajmniej 28dni, stabilne bez uszkodzeń i pęknięć. Wszystkie ubytki uzupełnić przed wykonywaniem kolejnych warstw. Wolne od oleju, smaru, wilgoci. 
  2. Warstwa gruntująca, CLEVER PU PRIMER 200- jest to jednoskładnikowy, przezroczysty na bazie poliuretanu podkład przeznaczony do porowatych podłoży o wilgotności do 5%. Zużycie gruntu waha się 0,10-0,25kg/m2. Aplikację wykonujemy przy pomocy pędzla lub wałkiem.
  3. Powłoka poliuretanowa, CLEVER PU 640 TC-2K-Colored, 1-sza warstwa- to dwuskładnikowy, odporny na wysokie promieniowanie UV, kolorowy, alifatyczny lakier nawierzchniowy na bazie poliuretanu. Zużycie 0,10-0,15kg/m2
  4. Powłoka poliuretanowa, CLEVER PU 640 TC-2K-Colored, 2-ga warstwa- Zużycie 0,10-0,15kg/m2

 

Stosowane produkty:

epoxy primer pu 640 tc 2k