Hydroizolacja basenów i zbiorników na wodę

  1. Konstrukcja żelbetowa
  2. Wyoblenie- wykonujemy zaokrąglenie kątów wewnętrznych przy pomocy szpachli cementowej lub mieszanki żywicy i piasku kwarcowego 
  3. Warstwa gruntująca, CLEVER EPOXY PRIMER, suche i czyste podłoże betonowe gruntujemy dwuskładnikowym, utwardzanym chemicznie, bez rozpuszczalników podkładem epoksydowym. Zużycie 0,20-0,50kg/m2
  4. Hydroizolacja poliuretanowa, CLEVER 2KW PU, to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, poliuretanowa hydroizolacja, płynna membrana zaprojektowana specjalnie do zbiorników wody pitnej. Stosujemy co najmniej dwie warstwy o łącznym zużyciu 1,50-1,80kg/m2
  5. Warstwa gruntująca bitumiczna, zewnętrzne elementy betonowe gruntujemy materiałem BiTUM 2K, rozcieńczonym wodą w proporcji 1/5
  6. Hydroizolacja bitumiczna, BITUM 2K, to dwuskładnikowy, modyfikowany polimerem, bitum i guma na bazie płynnej membrany. Ma idealną przyczepność i wysoką odporność na wilgoć. Tworzy elastyczną warstwę z mostkowaniem pęknięć. Zużycie 3,0-6,0kg/m2 zależne od istniejącej wilgocji. 

Stosowane produkty

2kw pu Bitum 2k