Hydroizolacja na istniejących membranach bitumicznych

  1. Podłoże betonowe- element istnieje
  2. Warstwa spadkowa- element istnieje
  3. Warstwa gruntująca pod papę- element istnieje
  4. Membrana bitumiczna/papa- element istnieje
  5. Warstwa gruntująca, CLEVER PU PRIMER 200. Przed warstwą gruntującą musimy wyczyścić podłoże, uzupełnić ubytki, nastepnie gruntujemy jedoskładnikowym gruntem poliuretanowym. Zużycie 0,10-0,25kg/m2
  6. Membrana poliuretanu, CLEVER PU 110, 1-sza warstwa. Po zagruntowaniu wzmacniamy wszystkie połączenia na papie przy pomocy włókniny poliestrowej szer. 10cm, osadzając ją w membranie. Na tak przygotowaną powierzchnię naprowadzamy membrane izolacyjną, zachowując zużycie 0,7-0,9kg/m2
  7. Membrana poliuretanu, CLEVER PU 110, 2-ga warstwa. Po upływie min 8 godz. ale nie później niż po 24 godzinach od położenia pierwszej warstwy CLEVER PU 110, nakładamy drugą warstwę tej samej membrany poliuretanowej

Stosowane produkty

pu primer 300 2k 400 bt 2k