Hydroizolacja tarasu wentylowanego

  1. Podłoże betonowe- musi mieć conajmniej 28dni, stabilne bez uszkodzeń i pęknięć. Wszystkie ubytki uzupełnić przed wykonywaniem kolejnych warstw. Wolne od oleju, smaru, wilgoci. 
  2. Warstwa spadkowa- 1,5-2%/mb
  3. Warstwa gruntująca, CLEVER PU PRIMER 200. Suche czyste podłoże gruntujemy żywicą poliuretanową. Jest to jednoskładnikowy, przezroczysty na bazie poliuretanu podkład przeznaczony do porowatych podłoży o wilgotności do 5%. Zużycie gruntu waha się 0,10-0,25kg/m2. Aplikację wykonujemy przy pomocy pędzla lub wałkiem.
  4. Membrana poliuretanowa, CLEVER PU 120, 1-sza warstwa. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładamy pierwszą warstwę poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej. Zużycie 0,75-0,90kg/m2
  5. Membrana poliuretanowa, CLEVER PU 120, 2-ga warstwa. Po upływie min 8 godz. ale nie później niż po 24 godzinach nakładamy drugą warstwę tej samej membrany poliuretanowej. Materiał naprowadzamy pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym. Zużycie materiału 0,75-0,90kg/m2.
  6. Płytki ceramiczne grubowarstwowe 2cm na podkładkach dystansowych

Stosowane produkty

pu primer 200 pu 120